• rotator

  1500

  fade

  5000

  350

  N

 • Welcome to USPG

  Welcome to USPG – United Society Partners in the Gospel. Founded in 1701, we are the Anglican mission agency that partners churches and communities worldwide in God’s mission to enliven faith, strengthen relationships, unlock potential and champion justice.

  USPG has three strategic aims: Rethinking Mission, Energising Church and Community and Championing Justice. We bring people together from different parts of the global Church in mutually enriching conversation and profound encounters, to deepen faith in Jesus Christ. We strive to make connections between the churches of the Anglican Communion to deepen bonds of affection and learn from each other in rich exchange. We promote education and leadership and strengthen the unity and capacity of the Anglican Church. We also accompany Anglican churches across the world as they form communities of hope and resistance in the struggles associated with climate change, migration, gender, the human rights of indigenous people and inter-religious living.

   

  Read More About Us

   

  USPG yw’r asiantaeth genhadol Anglicanaidd sy’n partneru gydag eglwysi a chymunedau ar draws y byd yng nghenhadaeth Duw i fywhau ffydd, cryfhau cydberthynas, datgloi potensial a sefyll dros gyfiawnder. Fe’i sefydlwyd yn 1701.

  Mae gan USPG dri amcan strategol: Ailfeddwl Cenhadaeth, Ymegnïo Eglwys a Chymuned a Sefyll dros Gyfiawnder. Dygwn bobl at ei gilydd o rannau gwahanol o’r Eglwys fyd-eang mewn sgyrsiau ac ymgyfarfodydd dwfn sy’n cyfoethogi’n gilydd gyda’r nod o ddyfnhau ffydd yn Iesu Grist. Ceisiwn wneud cysylltiadau rhwng eglwysi’r Cymundeb Anglicanaidd er mwyn cryfhau rhwymau cariad rhyngom a dysgu oddi wrth ein gilydd drwy gyfnewid sy’n cyfoethogi. ’Rydym yn hyrwyddo addysg ac arweinyddiaeth, gan gryfhau undod a doniau’r Eglwys Anglicanaidd. ’Rydym hefyd yn sefyll ochr yn ochr ag eglwysi Anglicanaidd ar draws y byd sy’n ceisio ffurfio cymunedau gobaith a gwrthsefyll, wrth iddynt ymgodymu â newid hinsawdd, mudo, rhyw, hawliau dynol pobl brodorol a byw’n rhyng-grefyddol.

  text

 • text

 • About

   

  Engage

   

  Worldwide

   

  Communications

  text

 • text

 • #USPGNEWS

  latestArticles

 • text

 • Subscribe to our Newsletter

  * = required.
  Please enter the verification number on the right:*six five five seven seven

  form